AR-GE

AR-GE Birimi ve bu birimde geliştirilen projeler teknoloji tabanlı çalışan firmalar için olmazsa olmazlardandır. Yılların getirmiş olduğu tecrübe ve birikim ile AR-GE birimi ve bu birim sayesinde ortaya çıkan inovasyon ve ürünler şirketimizin kalbi olmuştur. Yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin herbiri bir sanat eseri olarak değerli görülmektedir.

KOSGEB destekli gerçekleştirilen projeler ve yakın gelecekte TÜBİTAK destek başvuruları ile bu alanda ciddi potansiyel yakalamış bir şirket olma amacı gütmekteyiz. Kısa vadede AR-GE payının ve AR-GE mühendisleri sayısının arttırılması ile bu alanda sayılı aktörlerden biri olmak ve uzun vadede AR-GE merkezi haline gelmek şirketimizin en önemli amaçlarını oluşturmaktadır.

scroll up